aprīlis

04aprLaiks nav noteikts05NOZĪMĪGIFizikas valsts 69. olimpiādes valsts kārta

06aprLaiks nav noteiktsJauno fiziķu skola – Automehānika

06apr10:0014:00LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes populārzinātniskās lekcijas fizikā

09aprLaiks nav noteiktsLatvijas 47. atklātā astronomijas olimpiāde (neklātienes kārta)

12aprLaiks nav noteikts13Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference

13aprLaiks nav noteiktsLatvijas 47. atklātā astronomijas olimpiāde (klātienes kārta)

28aprLaiks nav noteikts05maiFizmatdienas

maijs

28aprLaiks nav noteikts05maiFizmatdienas

11maiLaiks nav noteiktsJauno fiziķu skola – Simetrijas un fraktāļi

11maiLaiks nav noteiktsNOZĪMĪGIFizikas festivāls un erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” fināls

18maiLaiks nav noteiktsSaules Kauss

30maiLaiks nav noteiktsCentralizētais eksāmens fizikā

31maiLaiks nav noteikts04junNOZĪMĪGIEiropas Fizikas olimpiāde